Inzending ontwerpwedstrijd.

De tuin en haar context:
Een perceel met een middeleeuws -door zijn grootte niet echt overtuigend- pand, ‘t huys Dever. Met een oude muur en een gracht betreft dit eerder een perceel met een ruïne dan een verzorgd landgoed. Watergangen, bossages, bouwwerken en padenstructuren, niets lijkt op elkaar te reageren, niets lijkt op samenhang.

Visie:
Dit terrein heeft afgelopen eeuwen veel gedaantes aangenomen. Elke verandering aan dit landgoed wordt getypeerd door de tijd of periode waarin deze plaats vond. Nu, anno 2012 is er ruimte voor nieuwe functies met een verschijningsvorm passend bij deze tijd. Daarom een vormgeving wat antwoord geeft op de hedendaagse vraag met daarin ook duurzame oplossingen. De tuin zal aansluiten op het huidige natuurlijke karakter van het terrein
en zal als nieuw inrichtingselement reageren op de historische elementen. De tuin zal werkelijk onderdeel worden van de route en zal aan deze route ook sturing geven.